Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ είναι υψηλής ποιότητας και ο προγραμματισμός τους επικεντρώνεται σε προγράμματα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό σε γνώσεις και δεξιότητες. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν στο σύνολο το φάσμα της διάγνωσης, του προγραμματισμού και της εφαρμογής ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Σκοπός μας είναι τα προγράμματα σπουδών να καλύπτουν πλήρως τις νέες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και παράλληλα και οι καταρτιζόμενοι εκμεταλλευόμενοι την πολυετή εμπειρία μας και τον μεγάλο αριθμό των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να επιλέξουν την καταλληλότερη επιχείρηση πρακτικής άσκησης με σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ από το έτος ίδρυσης έως σήμερα βρίσκεται σε μια σταθερή ανοδική πορεία. Κατόρθωσε να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και παρέχει πλέον ένα ολοκληρωμένο φάσμα κατάλληλων αυξημένων υπηρεσιών. Συνεργάζεται με τους ποιο καταξιωμένους καθηγητές στο χώρο της επαγγελματίας εκπαίδευσης ενηλίκων και οι ανώτεροι υπάλληλοι της επιχείρησης είναι ικανοί επαγγελματίες με σύγχρονες ιδέες και πάντα έτοιμοι να προτείνουν λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα και αν προκύψει.

Το ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ έχει διαμορφώσει μια σύγχρονη και ισχυρή οργανωτική και διοικητική δομή, η οποία είναι έντονα βασισμένη στον ανθρώπινο παράγοντα, μέσω της διοικητικής αποκέντρωσης, της αποτελεσματικότητας και της πλήρους συμμετοχής στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η οργανωτική δομή υποστηρίζεται από τα ενημερωμένα λογισμικά συστήματα που ενσωματώνονται στις λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της.