αρχικηΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΚ – ΓΝΩΣΗ ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εργαζόμενους και ανέργους, προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, δράσεις συμβουλευτικής και ενέργειες στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μεθόδους και τεχνικές προώθησης στην απασχόληση και επαγγελματικής συμβουλευτικής, μεθόδους στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (AMEA, παλιννοστούντες, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι άνεργοι, γυναίκες και κυρίως αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών) και μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.

Έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού), επιχειρήσεις, συλλόγους, ομοσπονδίες, εργατικό κέντρο και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, και δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού γνωρίζοντας καλά, τόσο τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ομάδων του πληθυσμού που διαβιώνουν στην περιοχή. Η υψηλή ποιότητα υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των καταρτιζομένων των φορέων, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.
 
Υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών.

Το ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ πιστοποιείται πλήρως κάθε δύο χρόνια από το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης(ΕΚΕΠΙΣ) για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Είναι κέντρο πιστοποίησης πληροφορικής του ictEurope με αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονους Η/Υ όπου εκτός της κατάρτισης διεξάγονται εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων στην πληροφορική και της νέες τεχνολογίες. Επιπλέον είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην πληροφορική από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δεξιότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.
 
Από την ίδρυση του το ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 3.200 άτομα και έχει στο ευεργετικό του περίπου 33.500 ώρες πιστοποιημένης κατάρτισης (ανά τμήμα) και 4.200.000 περίπου ανθρωποώρες πιστοποιημένης κατάρτισης (ανά άτομο).

Οι επαγγελματικοί θεματικοί τομείς στους οποίους το ΚΕΚ - ΓΝΩΣΗ είναι πιστοποιημένο είναι οι εξής:

  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής ενημέρωσης και επικοινωνιών
  • Τουρισμός και σχετικές με τον τουρισμό υπηρεσίες
  • Γεωργική ειδίκευση
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Υγεία & Πρόνοια
  • Τεχνικές & Μεταφορών
  • Επαγγέλματα εκπαίδευσης & κατάρτισης
  • Πολιτισμός & αθλητισμός


Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχείρησης του κλάδου στο νομό Ημαθίας, τόσο σε στελεχιακό δυναμικό (εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες) όσο και σε κύκλο εργασιών. Υλοποίησε και υλοποιεί προγράμματα ανέργων και εργαζομένων και συνεργάζεται σχεδόν με όλους τους  τοπικούς συλλογικούς φορείς και τις μεγάλες επιχειρήσεις του νομού.