αρχικηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Datetime: 28 Jun 2013
Published in ΛΑΕΚ 1,25
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ του O.A.E.Δ. έχει αποφασίσει την προκήρυξη προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1…
Read more...
Datetime: 28 Jun 2013
Published in ΛΑΕΚ 0,45
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 0,45%) Ο ΟΑΕΔ παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το 0,45% από τις εργοδοτικές εισφορές. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης…
Read more...