αρχικηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΑΝΕΡΓΩΝ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΕΡΓΩΝ

Datetime: 26 Sep 2014
Published in ΑΝΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ VOUCHER 29 - 64 ΕΤΩΝ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ" Υποβολή αιτήσεων έως 30/12/2016 Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει: Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και…
Read more...
Datetime: 05 Aug 2014
Published in ΑΝΕΡΓΩΝ
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση «επιταγών εισόδου» στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών αντίστοιχο με περσινό. Σύμφωνα με το σχέδιο η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας…
Read more...
Datetime: 23 Jul 2014
Published in ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης –ΓΝΩΣΗ Α.Ε. σας ενημερώνει για ΝΕΟ πρόγραμμα Voucher επαγγελματικής κατάρτισης, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ” και αφορά 1.200 ανέργους πτυχιούχους (ΠΕ-ΤΕ) από το χώρο της περίθαλψης και Συνολικό Επίδομα 7.800,00€.Δικαίωμα συμμετοχής…
Read more...
Datetime: 24 Feb 2014
Published in ΑΝΕΡΓΩΝ
 Μετά την έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης του Υποέργου μέρος της πράξης 2 «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Τ.Π.Ε. σε άνεργους στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» που προκήρυξε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αρ. Έγκρισης 2.19142/5.10294/ 9-08-2012 στα πλαίσια του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 8 σας κοινοποιούμε την πρόθεση…
Read more...
Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β' Κύκλου11/03/2016: Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων Β΄κύκλου, ωφελουμένων και παρόχων, της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» - που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29…
Read more...