αρχικηΑΙΤΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ,ΤΕΕ,ΟΑΕΔ,ΙΕΚ)
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΛΥΚΕΙΟ,ΤΕΕ,ΟΑΕΔ,ΙΕΚ)

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
Ηλικία από 18 έως και 24 ετών (10 μόρια)
Ηλικία από 25 και πάνω (5 μόρια)
Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων (35 μόρια)
Μη κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων (0 μόρια)
Δεν συμμετείχα στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση (15 μόρια)